top of page
Bread Shop

קרשי חיתוך 

נקה עם מטלית רטובה או עם מעט מים וסבון במידת הצורך.

יבש מיידית לאחר שטיפה, אנו לא רוצים שיספגו מים לתוך העץ.

אין להניח במדיח כלים. ההדחה במדיח יכולה לפגוע בעץ ולגרום לו להתעוות, להיסדק ולהיפרדויות.
אין להניח בתוך כיור מלא במים מאותה הסיבה.

במידה והעץ החל להראות יבש, יש לחדשו עם שמן מינרלי.

מגשים מעוצבים ואומנות קיר

ניתן לנקות עם נוזל ניקוי חלונות. 

יש להתיז מעט על נייר מגבת ולנקות את אזור האפוקסי.

הוראות טיפול וניקוי

bottom of page